nahoru
předchozí strana
další strana
homepage - úvod
relé časová, relé hlídací, relé kontrolní, monitoring relay
www.koel.cz
Měření a regulace - Automatizace - Ovládání a řízení - Rozvaděče - dodávky přístrojů a prvků, dodávky rozvaděčů
Měřící technika - měřící přístroje, multimetry, servisní přístroje, dílenské přístroje , měření neelektrických veličin
V jednom přístroji najdete :

- nastavitelné napěťové hlídací relé
Umin 90-416VAC, Umax 94-420VAC

- nastavitelné fotorelé - hlídání osvětlení
s odděleným sensorem (součást dodávky)

- nastavitelné spínací hodiny - denní, měsíční, roční,
s astro-funkcí pro propočet východu/západu slunce
Multifunkční relé REV-302 - jediný takový přístroj na trhu :
pro řízení osvětlení i jako školní zvonek nebo jiný časový signalizátor, funkce astronomické spínací hodiny s cyklem denním, měsíčním, ročním, s možností nastavení funkce napěťové relé a fotorelé - klasický soumrakový spínač podle intenzity osvětlení
Nastavovací a kopírovací SW
více souborů - archiv
Manual REV-302
pdf soubor
Nastavení lze připravit předem na počítači a vložit přes USB, lze kopírovat nastavení z přístroje zpět na počítač a vložit do dalšího přístroje.
Na display se zobrazuje stav kontaktů, čas a datum, velikost napětí, intenzita osvětlení, ..
Přístroj má 2 nezávislé reléové výstupy 1P s volitelnými kombinacemi aktivovaných funkcí
- odděleně pro každý výstup !

Napájení 90-420VAC, 8-30VDC a 100-300VDC ,
paměť na 5000 nastavení spínacích/rozpínacích stavů, záloha paměti 10 let
Další zajímavé přístroje Novatek :
RN-113 napěťové relé 1f s displayem
výstup spíná až 32A, napájení 100-420VAC,zobrazení skutečné hodnoty napětí
volitelné aktivace funkcí:
podpětí nastavitelné 170-230VAC
přepětí nastavitelné 240-290 VAC,
okénková funkce,
nastavitelné zpoždění reakce 5-900s je zároveň časem zpoždění restartu po on¨bnovení napájení
časové relé 5-900s, zpožděný rozběh
OM-110 výkonové relé s displayem
a omezovač výkonu 1f

volitelné zobrazení kW nebo kVA,
zobrazení skutečného výkonu
volitelné aktivace funkcí, přímé měření až 20 kW (průvlekový snímač proudu ),
integrováno napěťové relé 160-260VAC
RMT-101 proudové relé s displayem
zobrazení skutečného proudu
volitelné aktivace funkcí
přímé měření až 100A !!
(průvlekový snímač proudu )
RNPP-311M 3f napěťové relé pro sítě
s frekvencí 45-65Hz !

volitelné aktivace funkcí:
podpětí -5 až -50% Un, přepětí +5 až +50% Un ,
asymetrie, sled fází, okénková funkce, časové relé
Relé pracuje i při výpadku 2 ze 3 fází !
Při poklesu napětí pod 100 V na kterékoliv fázi relé vypíná po 0,2s
Může pracovat i v sítích bez vodiče N !
Přepínač sítí 400/230V a 415/240V !
RNPP-301 napěťové relé 3f
volitelné aktivace funkcí:
podpětí, přepětí, asymetrie. sled,
okénková funkce,
kontrola kontaktů silových stykačů ( porovnává napětí před a za spínacím prvkem )
PEF-301 přepínač fází
přístroj volí pro výstupní 1f napájení jednu ze 3 vstupních fází s nejlepšími parametry
- pro místa, kde dochází k nepravidelnostem
v napájecí síti a je potřeba zajistit napájení
Nastavení úrovně přepnutí :
Umin 170-220VAC, Umax 240-290VAC
RPM-16-4-3 16-kanálový zapisovač různých elektrických parametrů a funkcí
zápis do vnitřní paměti a přenos přes USB
4 kanály napěťové 1-500V , 3 kanály měření proudu 0-5A ( nastavit lze až poměr na 1000A,
2 kanály měření teploty pomocí čidel NTC, 2 kanály měření MaR signálů 4-20mA / 0-10V,
5 kanálů pro kontaktní vstupy
Součástí dodávky je přístroj REV-302, čidlo osvětlení, programovací kabel USB-REV-302
RN-111M napěťové relé 1f s displayem
volitelné aktivace funkcí:
podpětí 170-230VAC, přepětí 240-290VAC,
okénková funkce, časové relé 5-900s
Napájení 100-420VAC 47-65Hz !
Při poklesu napětí pod 100 V vypíná po 0,2s
Výstup kontakt 1P/16A , šíře 2M
TR-101 4-násobný regulátor teploty PID
pro regulaci až 4 prostorů -
4x vstup Pt100 a další univerzální teplotní čidla
4x výstup kontakt

Možnost regulace servopohonů, nastavení korekcí teplot a mnoha dalších parametrů - přes vstup USB anebo přímo z panelu přístroje
UBZ-302 komplexní ochrana motorů
kontrola proudů každé fázi - přímo do 63A - průvlekové vstupy,
kontrola rozdílového proudu všech fází, kontrola napětí v každé fázi,
asymetrie, sled fází, zánik fáze, kontrola minimálního proudu, propočet tepelného zatížení motoru,
funkce datalogger, přenos dat online přes RS485 nebo RS232, funkce kaskádového spouštění a další kombinace funkcí a parametrů
- bližší informace v manuálu
Manual RNPP-301M
pdf soubor
Manual RN-113
pdf soubor
Manual OM-110
pdf soubor
Manual RMT-110
pdf soubor
Manual RN-111M
pdf soubor
Manual UBZ-302
pdf soubor
Manual TR-101
pdf soubor
pdf soubor
Manual PEF-301
pdf soubor
Manual RNPP-301
pdf soubor
Manual RPM-16-4-3
Doprodej přístrojů a dílů
Hlídací relé a spínací hodiny Novatek
Časová relé GIC
Hlídací relé a kontrolní relé GIC
Spínací hodiny a řízení osvětlení GIC
* postupné převádění produktů
Poptávka nebo technický dotaz
Nové informace na In-Electric Cz *
Cena a dostupnost v eshopu K-Electric Cz *